Hafriyat

HAFRİYAT NEDİR, HAFRİYAT VE KAZI NASIL YAPILIR
İnşaat alanından taş, toprak, moloz, demir ve diğer malzemelerin alınarak, alanın şekillendirilmesine genel olarak hafriyat denilmektedir. Taş toprak kayalık, kumlu arazinin, taşıma , kazıma, yumuşatma, parçalama yöntemleri ile istenilen şekilde biçimlendirilerek hafriyat işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Günümüzde gelişen teknoloji hafriyat ve kazı işlerinde makinaların, yoğun ve etkin olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Hafriyat kazı işlemlerinde kullanılan makinaların başında , skreyper, loader ( yükleyici), ekskavator, buldozer gelmektedir.

Hafriyat kazı çalışmaları başlamadan önce, gerekli ruhsat işlemlerinin ve izinlerinin tamamalanmış olması gerekmektedir.

Hafriyat kazı işlemi çok ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir çalışma olduğu için, hafriyat kazı çalışmasının deneyim bilgi sahibi mühendis ve teknik personel gözetiminde yaapılması gerekmektedir. Hafriyat kazı çalışmasında yaşanabilecek aksaklıklar, telafisi mümkün olmayan mal ve can kayıplarına neden olacaktır. Hafriyat sahasına bitişik binaların temellerinde meydana gelebilecek toprak kaymaları, binaların yıkılmasına sebep olabilir. Hafriyat kazı sahasında meydana gelecek kazalar ve toprak kaymaları hayati sonuçlar doğuracaktır. Bu sebeple hafriyat kazı alanında çalışmaya başlamadan önce, geniş kapsamlı inşaat all risk sigortası yapılması önem taşımaktadır.

Hafriyat kazı çalışmasına başlamadan önce, hafriyat sahası içinde canlı varlık olmadığı, mutlaka ayrıntılı bir şekilde kontrol edilmelidir. Yine hafriyat çalışması yapılacak saha içinde maddi zarara neden olabilecek , zarar görmesi muhtemel eşya ve malzemelerin bulunmadığının tespiti yapılmalıdır.

Hafriyat kazı çalışmasına başlamadan önce yer altından geçen elektrik, su, doğalgaz, telefon vs diğer tesisatlar için ilgili kurumlarla yazışma yapılarak onay alınması veya projelerinin temin edilmesi , doğabilecek zararların önlenmesi için önem taşımaktadır. Aksi takdirde doğabilecek zararlardan sorumluluğunu üstlenmek , hafriyat firması ve müteahhit inşaat firması için kaçınlımaz bir sonuç olacaktır.