Çevre Düzenleme

Çevre Düzenleme

Bir yapının dışında kalan park ve bahçeler, sosyal alanlar, yollar vb. imalatları kapsayan sert ve bitkisel peyzaj uygulamalarıdır.

Sert Peyzaj Uygulamaları Nedir?

Çevre düzenlemesi işlerinde yol, kaldırım, su oluğu, ızgaralar imalatları, küptaş döşenmesi, ahşap ve kompozit deck imalatları, betonarme ve ahşap saksılar, bordürler, banklar, metal korkuluk, aydınlatma sistemi vb. imalatlarını kapsamaktadır. Bitkisel peyzaj dışında kalan bu imalatlar insanların yapıları daha etkin bir şekilde kullanabilmesi için önem arz etmektedir.

Sert peyzaj imalatlarında özellikle altyapının sağlam olması, donatıların projesine uygun şekilde yerleştirilmesi, kaplama malzemelerinin zamanla oturmalarını engeller. Yine imalat esnasında ilgili uygulamaların projesinde belirtilen kotların dikkate alınması, özellikle suyu güvenli şekilde tahliye edebilmek adına önem arz etmektedir. Dikkat gerektiren sert peyzaj uygulamaları profesyonel bir ekip tarafından yapılmalıdır.

Bitkisel Peyzaj Uygulamaları Nedir?

Çevre düzenlemesinde yer alan rulo çim, ağaç, çalı, saksı çiçekleri, bitkisel toprak ve gübre imalatlarını kapsayan imalatlardır. Bu imalatlara özellikle çimler için gerekli olan otomatik ya da elle yapılan sulamam sistemini de dahil edebiliriz. Bitkisel peyzaj uygulamaları yaşam alanlarındaki bitkilerin arttırılması ve bakımı ile temiz bir ortam sunmaya yarar. Bitkisel peyzaj, yeşilin insana sağladığı huzuru, oksijeni ve yaşam kalitesini arttırır.

Bitkisel peyzajda özellikle gezilebilir teras bölgelerinde yapılan uygulamalarda su izolasyonu, zemin eğim betonu, sulama sitemi profesyonel bir ekip tarafından yapılmadığı takdirde su yalıtım zafiyetleri oluşacak, bitkiler uygunsuz su ortamından zarar görecektir.

İyi bir ekibe yaptırılmayan imalatların geri dönüşleri ve yeniden yapılması planlanan bütçelerin aşılmasına neden olacağı hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir.